niedziela, czerwca 01, 2008

grupa a-fe w sprawie litewskiej

Poniedziałek 2.06 godzina 15.00, Ambasada Litwy Al.Ujazdowskie 14!!!

W poniedziałek 2.06 o godzinie 15.00 pod ambasadą Litwy odbędzie się
pikieta przeciwko konserwatywnemu kursowi obranemu przez litewskich
polityków, czego wyrazem jest nowa koncepcja polityki rodzinnej w tym
kraju.

Podstawę owej koncepcji stanowią dwa dokumenty: Podstawowe Prawa
Wspierania Rodziny i Prawo Ochrony Życia Płodowego . Pierwszy zawęża
definicje rodziny do małżeństw heteroseksualnych, dyskryminując tym
samym rodziców żyjących w konkubinatach, samotne matki, osoby
nieheteroseksualne, a także dzieci dorastające w wykluczonych przez
polityków rodzinach.
Drugi dokument Prawo Ochrony Życia Płodowego zdelegalizuje aborcję.
Obecnie Litwinki mają prawo przerwać ciążę do 3 miesiąca jej trwania.
Głosowanie nad obydwoma projektami odbędzie się 3.06.
Pikieta ma zwrócić uwagę na problem łamania praw człowieka w Europie, bo
za taki należy uznać wąską definicję rodziny i zakaz aborcji.

Podczas pikiety pod ambasadą zostaną wysypane druciane wieszaki. Takimi
wieszakami kobiety w krajach, które zakazały aborcji, usiłowały w
przeszłości, a zdarza się to również i teraz, same usuwać ciąże. Skutki
takiego zabiegu często były i są śmiertelne. Jeśli litewski parlament
przyjmie nową politykę rodzinną, to skaże wiele ubogich kobiet na
śmierć. Wieszaki maja przestrzec przed tym polityków litewskich.
Uczestnicy pikiety chcą przekazać dyplomatom litewskim, by Litwa nie
brała przykładu z Polski. Politycy polscy nie raz deklarowali, że Polska
stanie się dla naszych wschodnich sąsiadów pomostem do Europy. Jednak
obecnie nie może ona być dla żadnego kraju przykładem.

To w Polsce obowiązuje najbardziej restrykcyjne w Europie prawo
antyaborcyjne, pozbawiające kobiety prawa do decydowania o ich własnym
życiu. W Polsce Alicja Tysiąc została zmuszona do urodzenia dziecka,
mimo że było wiadomo, że w wyniku porodu utraci ona wzrok. W Polsce mówi
się o ochronie życia poczętego , zapominając o życiu człowieka
narodzonego. W Polsce również duchowni i konserwatyści starają się, by
rodzinę rozumiano wąsko tak jak jest to ujęte w nowej koncepcji
litewskiej polityki rodzinnej .W Polsce dwa lata temu prezydent Warszawy
zabronił zorganizowania Parady Równości. W Polsce uczestnicy parad
równości są atakowani werbalnie i fizycznie
Mieszkanki i mieszkańcy Polski dobrze rozumieją konsekwencje
wprowadzenia w życie nowej polityki rodzinnej na Litwie. Pikieta jest
wyrazem solidarności z tymi, którzy podjęli walkę z niebezpiecznymi
pomysłami parlamentarzystów litewskich.
grupa @fe

SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ

POSŁOWIE WYBIERAJĄ - KOBIETY UMIERAJĄ

WOLNOŚĆ WYBORU PONAD GRANICAMI

Brak komentarzy: