niedziela, października 03, 2010

mkm

cudowny film o projekcie MKM, a poniżej opisanie go jako dobrej praktyki UFOWEJ :) czad!

RAPORT KRAJOWY 1 2010 O SYTUACJI OSÓB LGBT POLSKA
Niniejszy raport powstał dla Sieci ekspertów ds. społeczno-ekonomicznych w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji utworzonej i zarządzanej przez:
Human European Consultancy

Dobra praktyka nr 5
  • Tytuł: Projekty: My, kobiety Muranowa; Pokolenia w akcji; Akcja Aktywizacja
Organizacja: Fundacja Centra – Kolektyw UFA
Rodzaj organizacji: NGO
Usytuowanie: Warszawa
Rodzaj inicjatywy: szkolenia

 
Krótki opis działań: Wszystkie trzy projekty dotyczą aktywizacji kobiet powyżej 50 roku życia. Jednocześnie zakładają integrację międzypokoleniową i międzyśrodowiskową. Biorą w nich udział: (1) starsze kobiety – jako główne beneficjentki działań; (2) młode lesbijki i kobiety biseksualne otwarcie przyznające się do swojej orientacji oraz osoby transpłciowe – jako organizatorzy i prowadzący warsztaty. Koordynatorki każdego z projektów identyfikują się jako osoby LBTIQ.
My, kobiety Muranowa to projekt kulturalny realizowany od października 2009 do marca 2010. Podczas kilkunastu cotygodniowych spotkań uczestniczki (7-15 kobiet) zapoznawane są z historią Muranowa (jedna z warszawskich dzielnic) i dzielą się własnymi wspomnieniami. Uczone są również podstaw fotografii i cyfrowej obróbki zdjęć. W organizację projektu zaangażowanych jest 5-7 kobiet homo- i biseksualnych. Projekt finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach ogólnopolskiej akcji Seniorzy w Akcji (dotacja w wysokości ok. 10,000 zł, tj. ok. 2,500 euro).
Pokolenia w Akcji to projekt edukacyjny prowadzony we wrześniu i listopadzie 2009. Zorganizowano warsztaty, podczas których młode homo- i biseksualne kobiety-wolontariuszki i dwie osoby trans (w sumie 10-15 osób) uczyły starsze kobiety (ok. 50 osób) obsługi komputera i poruszania się w Internecie (praca w systemie 1:1) oraz podstaw języka angielskiego. Ponadto prowadzone były wykłady prawne, zajęcia Wen-Do oraz warsztaty psychologiczne, uruchomiono też bezpłatną kafejkę internetową. Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Warszawa (dotacja w wysokości ok. 40,000 zł, tj. ok. 10,000 euro).
Akcja Aktywizacja to kontynuacja projektu Pokolenia w Akcji realizowana w grudniu 2009 (warsztaty z podstaw obsługi komputera i poruszania się w Internecie, podstawy języka
angielskiego, kafejka internetowa). Przeszkolono 30-35 kobiet, w projekt zaangażowanych było 10-15 trenerek i wolontariuszek LBT. Projekt finansowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (dotacja w wysokości ok. 10,000 zł, tj. ok. 2,500 euro).

Tło: Autorki projektów uznały, że mają narzędzia i odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić działania integracyjne na małą skalę. Choć działania takie mogą mieć niewielki wpływ na kształtowanie ogólnospołecznych postaw, mają duży potencjał do zwalczenia homofobii i negatywnych postaw wobec transpłciowości w środowisku lokalnym. Autorki wyszły jednocześnie z założenia, że znakomitym sposobem na międzyśrodowiskową integrację jest wspólna praca i nauka – stąd pomysł warsztatów.
Inne zaangażowane podmioty: Projekt realizowany jest samodzielnie przez Fundację Centra – Kolektyw UFA, która identyfikuje się jako organizacja kobieco-queerowa.
Uczestnictwo: Osoby LBTIQ były/są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i implementację projektów.
Rezultaty: Wymiernym rezultatem projektu My, kobiety Muranowa będą: wystawa zdjęć, mapa emocjonalna dzielnicy wyprodukowana przy użyciu różnych technik plastycznych, autorskie pocztówki i torby materiałowe. Bezpośrednim efektem projektów Pokolenia w Akcji i Akcja Aktywizacja jest zwiększenie informatyzacji kobiet 50+ i wyposażenie tych osób w dodatkowe kompetencje: językowe (angielski), psychologiczne itp. Jednocześnie wszystkie projekty integrują pokolenia i środowiska, służą przełamywaniu barier. Dają więc organizatorkom i wolontariuszkom LBT poczucie bycia akceptowanymi przez starsze pokolenie, a zarazem likwidują homofobię wśród osób starszych i wzbudzają w nich zainteresowanie „innymi” stylami życia – zdarza się, że w wyniku projektów beneficjentki biorą udział w imprezach LGBT i zachęcają do tego swój krąg znajomych
Grupy docelowe: Kobiety 50+, działaczki LBTIQ.
Oddziaływanie: Bezpośrednimi rezultatami projektów objęte są uczestniczki warsztatów oraz osoby zaangażowane w ich organizację i prowadzenie. Można jednak mieć nadzieję, że przełamywanie homofobicznych postaw obejmie szersze kręgi społeczne – seniorki wypowiadały się entuzjastycznie na temat projektu My, kobiety Muranowa i środowisk LGBT w reportażu przygotowanym dla Studia Reportażu i Dokumentu w Programie 1 Polskiego Radia.19
Ewaluacja: Ewaluacja przewidziana jest jedynie w projekcie My, kobiety Muranowa, jednak kryteria ewaluacji nie zostały jeszcze ustalone.
Podsumowanie: Projekty przekładają się na wzrost świadomości dotyczącej środowisk LGBT wśród osób starszych, przyczyniają się także do poczucia komfortu, z jednej strony, kobiet 50+, zaś z drugiej – młodych kobiet bi- i homoseksualnych oraz transpłciowych. Podobne projekty mogą być prowadzone przez inne organizacje w różnych miastach Polski oraz Europy. Wydaje się, że pomysł mógłby być z powodzeniem wdrażany szczególnie w tych miejscach, gdzie brakuje funduszy i woli politycznej do prowadzenia działań skierowanych bezpośrednio do środowisk LGBT: idąc śladem Fundacji Centra, można prowadzić działania przy użyciu środków finansowych przeznaczonych na wyrównywanie szans i zwalczanie dyskryminacji na tle innym niż orientacja seksualna – jak w tym przypadku: dzięki funduszom na aktywizację osób 50+.
Dane kontaktowe:Fundacja Centra – Kolektyw UFA,
fundacja@u-f-a.pl,

Strona internetowa: My, kobiety Muranowa http://www.kobietymuranowa.u-f-a.pl/; Pokolenia w akcji oraz Akcja Aktywizacjahttp://www.u-f-a.pl/

Brak komentarzy: